eng Of food products from Ukraine
Quickly, Reliably, Collapsible loads at wholesale prices!
Export of the Ukrainian products
Delivery in any country

Menu
Production Catalogue


Milka
ChocolateConfectionary : 7 DAYS, TM AVK, TM Charivniy Svit, TM Dominique, TM Ferrero, TM Juviland, TM Kviten, TM Kyiv-Konti, TM Korona, Kharkovskaya confectionary factory, TM Landrin, TM Lux, Nestle, TM Rainford, TM Rosichi, TM Roshen, TM Svit Lasoschiv, TM Svitoch, TM Strela, TM Tri Medvedya, TM Shokoboom, TM Yasen, TM Zhitomirskiye Lasoschi, TM Zolotoye Zerno

TM Milka

Chocolate

The name of productionunits per
case
 
Chocolate "Milka" 80 g30
Chocolate "Milka" with nuts 80 g30
Chocolate "Milka" with nuts and raisins 80 g30
Chocolate "Milka" with grilliage and almond 80 g30
Chocolate "Milka" with whole almond 200 g10 
Search
We offer
(It is the incomplete list)
Copyright VioCom ©